citaat:
“Ik doe mijn uiterste best om jullie persoonlijjke gegevens te beschermen”

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring geeft informatie over hoe praktijk Mamee van Martine van der Meulen omgaat met persoonsgegevens die door de praktijk worden verwerkt. Hierna verder als “praktijk’

Contactgegevens
Naam: Martine van der Meulen
Adres: Coetsstraat 35
Postcode/plaats: 8012 VB Zwolle
E-mailadres: info@mamee.nl

Persoonsgegevens die de praktijk verwerkt
De praktijk verwerkt alleen persoonsgegevens van klanten en personen die contact hebben opgenomen met de praktijk. Deze privacyverklaring is daarom verder aan hen gericht. Alleen het onderdeel over Cookies is ook van toepassing op andere bezoekers van de website van de praktijk.
De persoonsgegevens die de praktijk verwerkt en bewaart omvatten:

  1. Gegevens die op de facturen verschijnen

  2. Het e-mailadres waaraan de factuur moet worden verstuurd

  3. Wat in e-mail en whatsapp is uitgewisseld tussen klanten en de praktijk


Met welk doel verwerkt de praktijk uw persoonsgegevens
De praktijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

  1. Maken van afspraken en voeren van overleg over de behandeling

  2. Het versturen van facturen

De overeenkomst voor de behandeling is dus de grondslag voor die verwerking. U hoeft niet apart toestemming te geven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De praktijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor bovenstaande doelen. Indien het contact niet leidt tot een behandeling verwijdert de praktijk de e-mailberichten en de contactgegevens.
Nadat de behandelingen zijn afgerond, worden de meeste gegevens binnen twee maanden verwijderd. De praktijk is echter wel wettelijk verplicht de financiële administratie, incl. daarin opgenomen persoonsgegevens 7 jaar te bewaren. Na die 7 jaar zal de praktijk ook deze gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
De praktijk geeft uw gegevens niet door aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor uw behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in opdracht van de praktijk, heeft de praktijk een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De praktijk blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies
De praktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of bezwaar maken
U heeft het recht om uw door de praktijk verwerkte persoonsgegevens in te zien, en zo nodig te laten corrigeren. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de praktijk, als u meent dat er geen grondslag is voor die verwerking.

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of bezwaar of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mamee.nl

De praktijk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand op uw verzoek reageren. Ook als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u een bericht sturen aan dit e-mailadres.

De praktijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe de praktijk persoonsgegevens beveiligt
De praktijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande contactgegevens.